Personalkör i förskolan ger sångglädje

Nu blir det mer körsång i förskolan! Elinor Fryklund är sångcoach och lär pedagoger att sjunga ut i en ny nationell satsning.
– Jag vill peppa förskolepersonal att våga, säger hon.