Poetiska texter för barn i förskoleåldern

Det finns flera inspirerande poetiska texter för barn i förskoleåldern. Poetiska texter för barn innehåller ofta rim och är lekfulla. Genom att låta barnen få möta olika typer av texter visar vi dem vägen in i skriftspråket. I den här artikeln tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer om poetiska texter att läsa högt med barnen.