Rädda grundmotoriken!

Pojke baLanserar på gymnastikredskap.

Nu ryter Gymnastikförbundet ifrån och kräver mer motorik på landets förskollärarutbildningar. – Grundmotoriken är i fara. Många av dagens barn kan inte slå en kullerbytta, menar Suzanne Lundvall, ordförande i Gymnastikförbundet.