Ritprat som stöd i förskolan

Med papper och penna kan man på ett enkelt sätt tydliggöra många olika situationer för ett barn som har stora behov av förberedelser, eller som har svårt att skapa egna inre bilder enbart med hjälp av talat språk.