Rusta barnen för förskoleklass och fritidshem, del 2

Artikel med film. Språkutveckling hör till de viktigaste områdena i förskolans läroplan och är central för att barnet ska kunna ta sig an det fortsatta lärandet i förskoleklassen och fritidshemmet. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om hur förskolan kan rusta barnen inför övergången till förskoleklassen och fritidshemmet – i denna artikel handlar det om språkutveckling. (Del 2 av 5.)