Samarbete i par med lärkompisar, del 2

Med hjälp av långvariga par – "lärkompisar" – kan barnen lära sig utveckla sin samarbetsförmåga. Men för att det ska fungera väl behöver parindelningen planeras noga av arbetslaget. Det behövs tydliga ramar för samarbetet och barnen behöver ges möjlighet att skapa en samhörighet med varandra. (Del 2 av 4.)