Samtal som redskap för att bearbeta högläsningen – Maria Heimer berättar

Artikel med film. I fyra filmade korta föreläsningar konkretiserar Maria Heimer högläsningen. Denna gång handlar det om samtal som hjälper barnen att förstå och bearbeta det ni läser, något som är lika viktigt som högläsningen i sig.