Scharlakansfeber

Barn med scharlakansfeber bör vara hemma från förskolan minst 2 dygn efter att behandlingen inletts.