Sinnliga musiksessioner med de yngsta barnen

När det är dags för instrumentsamling på Flodillerns förskola släpper barnen det de har för händer och springer glatt in i musikrummet. Där bjuds det in till musiksession varje förmiddag och det vill ingen vill missa.