Illustration av ett socialt nätverk

Skapa engagemang med sociala medier

Publicerat

Använd sociala medier till att visa upp verksamheten och skapa ett engagemang. Men bemöt eventuell kritik genom muntliga dialoger, tipsar Charlotte Norlander på Pysslingen förskolor.

Författare

För Pysslingen förskolor är sociala medier viktiga. Facebook, Instagram och Youtube används för att visa vårdnadshavarna vad som händer på förskolan och hjälpa barnen att berätta om sin dag på förskolan.

Samtidigt fungerar kanalerna som intresseväckare för vårdnadshavare som står i begrepp att välja förskola.

– Även om det kanske inte är avgörande för vilken förskola som en familj väljer så kan flödet ge en bra bild av hur förskolan arbetar, säger Charlotte Norlander, marknadskommunikatör Pysslingen förskolor.

Flera målgrupper

Som marknadskommunikatör ansvarar Charlotte Norlander för Pysslingens centrala konton. Där publiceras nyheter, pressmeddelanden, artiklar, filmer och även bilder från verksamheten som visar vad barnen gör på dagarna och tips/inspiration av olika slag.

Deras sociala medier har flera olika målgrupper. En målgrupp är vårdnadshavare, såväl de som redan har barn på förskolan som potentiella vårdnadshavare. Pysslingens medarbetare och eventuella framtida medarbetare är andra målgrupper.

– Vi riktar oss också till barnens släktingar som inte har tillgång till Pysslingen förskolors egen plattform ”Mitt Pysslingen”. Då kan de i stället följa förskolan på sociala medier och därigenom se vad barnen gör. De olika målgrupperna är i viss mån intresserade av samma information och därför går det bra att kombinera inläggen.

Inläggen på Facebook är mer innehållsrika och riktar sig framför allt till koncernens medarbetare.

– På Facebook kan vi publicera längre inlägg och länka till artiklar. Där är det också möjligt för medarbetarna och andra följare att engagera sig och diskutera olika frågor.

Inläggen på Instagram har huvudsakligen vårdnadshavarna som målgrupp.

– Där publicerar vi mycket bilder från verksamheten.

Antalet följare på de sociala medierna stiger sakta men säkert.

– Det går upp lite grann hela tiden men det är svårt att veta vilka följarna är på de centrala kontona.

Separata konton för alla förskolor

Alla koncernens förskolor har också egna konton på Facebook och Instagram. Kontona är hopkopplade så att det som publiceras i den ena kanalen också publiceras i den andra. Förskolans rektor ansvarar för de lokala sociala medierna – även om de kan drivas av förskolornas pedagoger.

– En del av våra pedagoger är väldigt intresserade av sociala medier och tycker att det är roligt att administrera dem.

Rekommendationen är att förskolorna ska publicera två inlägg varje vecka. Inläggen ska gärna spegla verksamhetens inriktning, som att en förskola inriktad på hållbar utveckling bör publicera bilder som knyter an till det, eller att en förskola med fokus på fysisk aktivitet speglar det genom bilderna. Inläggen ska vara positiva och inte visa ansikten på barn.

– I övrigt är det sunt förnuft som gäller och det är bra om det finns en röd tråd. Det är också bra om inläggen är inbjudande, att man tipsar om saker och försöker skapa ett engagemang, till exempel genom att ställa frågor. En viktig del är också att inläggen kan hjälpa barnet att berätta vad hen har upplevt på förskolan. Barnet ska kunna sitta tillsammans med sina föräldrar och titta på bilderna.

Kommentarer om förskolorna

Som marknadskommunikatör följer Charlotte de enskilda Pysslingen-förskolornas sociala kanaler för att hålla sig uppdaterad och uppmärksam på vad som sker i flödet. Förskolornas rektorer rekommenderas också följa flöden och lokala Facebook-grupper för att se eventuella kommentarer om förskolan.

Rektorn är ansvarig för att, vid behov, bemöta negativa kommentarer. Men det bör inte göras på sociala medier utan i stället genom en personlig dialog.

– Vi vill hellre få kontakt med personen för att få till en muntlig dialog och reda ut frågetecken. Sociala medier är inte ett forum för att lösa diskussioner eftersom det är lätt att missförstå det som skrivs. Det är bättre att prata.

Förskolans rektor avgör från fall till fall vilka kommentarer som behöver bemötas. Det är också rektorns ansvar att, vid behov, stötta sina medarbetare om någon tagit illa vid sig av kommentarer.

– Det har hänt vid något enstaka tillfälle att någon anställd blivit illa berörd. Vi får sällan negativa kommentarer på sociala medier, det mesta är positivt. Vi kan också stötta centralt om det skulle vara något som rektorn har svårt att hantera.

Det är också viktigt att försöka fånga upp positiva kommentarer och sprida dem vidare till medarbetarna.

– Det är ju alltid roligare med positiva kommentarer. Vi försöker besvara dem också även om det kanske bara är med en ”tumme upp”.

Tips
  • Gör er egen grej.
  • Var personlig.
  • Inspirera och tipsa gärna om saker, både tips till barn och vuxna.
  • Publicera både bilder och filmer. Det är bra med en variation.
  • Skapa stöd för barnen att kunna berätta om sin dag.

Illustration: Shutterstock.com.