Skapa ett eget ekosystem

I ett slutet ekosystem kan man se fotosyntesen, vattnets kretslopp och mycket mer. Hela systemet kan klara sig i åratal med bara solenergi om man låter bli att öppna burkens lock. Allt du behöver är ett litet landskap i en väl försluten burk!