Skapa med många sorters lera

Pandemin har satt avtryck i olika former i förskolans verksamhet. I Skövde, där Camilla Thempo arbetar som pedagogista och utvecklingspedagog, har man sett att barnen problematiserar och funderar kring corona via lera.