Skapa med många sorters lera

Pandemin har satt avtryck i olika former i förskolans verksamhet. I Skövde, där Camilla Thempo arbetar som pedagogista och utvecklingspedagog, har man sett att barnen problematiserar och funderar kring corona via lera.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader