Skapa trygghet efter skjutning

En tidig morgon sköt någon mot en bostad nära Stenrösets förskola i Uppsala. När gängvåldet kommer nära behöver pedagogerna skapa trygghet för barnen.