Skapande danslek i förskolan

Dans handlar om livsglädje. Med fart och energi kan vi fånga själva livskänslan. Vi kan gestalta alla mänskliga tillstånd. Dansen kan också hjälpa till att spegla det sköra, det som är svårt att uttrycka i ord, det sublima. Det vet danspedagogen Maria Nordlöw! Hon använder sig av dansens fem redskap i arbetet med förskolebarn.