Skollagen

Publicerat

Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat pdf.

Skollagen (SFS 2010:800) började gälla för förskolan 2011, och är sedan dess ett av de viktigaste styrdokumenten för förskolans verksamhet. Skollagen som helhet är ett ganska omfattande dokument, närmare bestämt 138 sidor. Det avsnitt som specifikt rör förskolan är kapitel 8, men det finns också allmänna delar i lagen som gäller för alla skolformer. 

Här kan du ladda ned både kapitel 8 och hela skollagen.

Ladda ned hela skollagen.

Ladda ned 8 kap. Förskolan.

Foto: Shutterstock.com.

Ladda ner material