Skolverkets stödmaterial om flerspråkighet

Publicerat

Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.

”Flera språk i förskolan” (2014) utgår från skollagen, läroplanen och forskning. Den innehåller också frågor och exempel som arbetslaget kan använda för diskussion och reflektion. Stödmaterialet är författat av Polly Björk-Willén, Tünde Puskás och Anna Bylund, samtliga verksamma som forskare och lärare vid Linköpings universitet.

Ladda ned Flera språk i förskolan.

Ladda ner material