Små barns kroppsuppfattning

Redan i förskoleåldern kan barn ha en uppfattning om vad som är en ”önskvärd” kropp och vad den egna kroppen klarar av eller inte är så bra på. Vilken roll har vi vuxna i denna utveckling? Vad säger forskningen?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader