Språkstimulerande appar

Språk lär vi oss bäst i samspel med andra, och lek, bokläsning och samtal med barnen är våra viktigaste verktyg. Men många har nu också upptäckt surfplattans dragningskraft, och visst kan man även använda den som komplement.