”Ställ öppna frågor när du jobbar med film”

Hur skapar vi möjligheter för barns delaktighet och inflytande i filmskapandet? Vad har vi själva för kunskap inom MIK, medie- och informationskunskap? Isabelle Kristensen, rektor i Kungsbacka förskolor, poängterar vikten av kollegialt lärande för en medveten filmundervisning.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader