Stärka barns känsloreglering

Barn som visar mycket positiva känslor har ofta lättare i kontakten med andra barn och även med vuxna. Men i förskolan behöver pedagoger också bekräfta och förmedla förståelse för mer jobbiga och obehagliga känslor, och hjälpa barn att reglera och hantera dem på lämpliga och socialt acceptabla sätt. (Del 5 av 8)