Större erfarenheter än förväntat av fysik i vardagen

Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att stötta barn i att lära om naturen och vetenskapen kring den.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader