Stressfri och känslosmart förskola – den sociala hjärnans stressfaktorer

De senaste decenniernas tekniska utveckling har lärt oss att vår hjärna är mycket mer socialt orienterad än vi tidigare kunnat bevisa. Människans överlevnad har varit helt beroende av det sociala samspelet. Den som blev utkastad ur flocken klarade sig inte på egen hand och hjärnan är därför hårdkodad för att uppfatta sociala hot som livsviktiga. Men det här skapar lätt stress och otrygghet hos individer och grupper.