Tandborstning i förskolan

Gapa stort.
På förskolor i Värmland borstar pedagogerna barnens tänder.
Men är tandborstning förskolans ansvar?