Teknik i förskolans närmiljö

Tekniken finns ju överallt! Kanske är det just därför den ibland upplevs som lite svår att sätta fingret på. Förskolor använder sig ofta av sin närmiljö i den pedagogiska verksamheten och i den här artikeln vill jag visa på varför det är så bra just när det gäller teknikämnet.