Tvillingböcker för förskolebarn

Tvillingböcker är ett begrepp som används för att beskriva två exemplar av samma bok på två olika språk. Böckernas målgrupp är flerspråkiga barn och syftet är att stärka deras språkutveckling och framtida läsutveckling. Maria Heimer, bibliotekarie med erfarenhet som utvecklingspedagog, berättar i den här artikeln mer om hur tvillingböcker kan både skapa gemenskap och utveckla förståelse för språk.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader