Underlag för fortbildning: Barn och stress

En artikelsamling med sex artiklar och tillhörande filmer om barn och stress, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för kollegialt lärande.