Underlag för fortbildning: Stimulera barns språkutveckling

En artikelsamling med tio artiklar om att stimulera barns språkutveckling – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Elvira Ashby ger i en kort film en introduktion till artikelsamlingen och berättar hur man kan arbeta med materialet i arbetslaget.