Underlag för fortbildning: Uppföljning och utvärdering på förskolan

En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande filmer om bedömning, utvärdering och uppföljning på förskolan, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag för kollegialt lärande.