Undervisa utomhus: Äggkartongen

I den här serien får du filmade exempel på undervisningsaktiviteter som är enkla att genomföra utomhus. Denna gång handlar det om att samla, sortera och benämna. Äggkartonger är utmärkta att använda just när det gäller att samla in och sortera olika typer av naturmaterial. Aktiviteten kan kopplas till de naturorienterande ämnena såväl som till till språk och kommunikation.