Undervisning på fyra torg

Publicerat

Språktorget, musik- och dramatorget, ateljén och rörelsetorget är navet i undervisningen på Ängslyckans förskola. Här bedrivs en ämnesinriktad undervisning i drama, musik, språk, rörelse och ateljéskapande. Här berättar pedagogerna i text och bild om sin unika modell.

På Ängslyckans förskola i skånska Hjärup arbetar man efter en egen pedagogisk modell, som baseras på ämnesspecifik undervisning, på fyra olika torg. På förskolan har man frångått ett traditionellt avdelningstänkande och ser sig i stället som en förskola, där allt är möjligt. Pedagogerna förklarar:

– Vårt arbetssätt återfinns inte, vad vi känner till, på någon annan förskola i Sverige. Ängslyckan är en magisk plats i barnens värld, där stora som små får vara den man är och bli den man vill vara.

Torgpedagogerna berättar

Fem anställda torgpedagoger berättar här engagerat och med stor kärlek om sin förskola för Förskoleforum. 

Anders Wiking och Oskar Nilsson har studerat sin förskollärarutbildning tillsammans i Malmö, med musikprofil. Oskar arbetar som pedagogisk samordnare och är förskolans IKT-inspiratör. Ulrika Freij har ett stort engagemang för rörelse och hälsa samt är utbildad grundskollärare och yogainstruktör. Hon är likaledes förskolans hälsoinspiratör. Susanne Johnsson är förskollärare och utnämnd till särskilt yrkesskicklig. Hon är en av två pedagogiska samordnare på förskolan och ansvarar för såväl scheman som utvecklingsarbeten. Jenny Krook ansvarar för ateljéundervisningen och är bland annat utbildad bildlärare med mångårig erfarenhet av att skapa. 

torgpedagoger_750.jpg
Överst: Anders Wiking. Mellanraden från vänster: Susanne Johnsson, Ulrika Freij. Nedersta raden från vänster: Oskar Nilsson, Jenny Krook.

Fyra torg i fokus

Ett torg är en yta i Ängslyckans lokaler där det bedrivs planerad undervisning från klockan 09.00 till 13.45. Före och efter dessa tider är torgen fria att använda för avdelningarna. Den planerade torgundervisningen ses som ett komplement till avdelningarnas vardagliga utbildning och ska således inte ersätta exempelvis musik/ateljé/rörelse/språkundervisningen som sker där.

angslyckan_03_700.jpg
Rörelsetorget.

På nedervåningen är två av förskolans torg belägna. Ett av torgen benämns språktorget och där undervisar Susanne Johnsson i språkutveckling. 

angslyckan_04_700.jpg
Språktorget.

Det andra torget som vi finner på nedervåningen är rörelsetorget, som har ett nära samarbete med språktorget, där Ulrika Freij är ansvarig pedagog för undervisningen. På ovanvåningen finns ytterligare två undervisningstorg, varav ett är musik- och dramatorget där Anders Wiking och Oskar Nilsson är ansvariga. Det fjärde torget är ateljén, där Jenny Krook ansvarar för undervisningen.

angslyckan_atelje_700.jpg
Ateljén.

Grundat på forskning

Undervisningen på Ängslyckan utgår från forskning. Gruppen förklarar:

– På Ängslyckan grundar vi vår undervisning på forskning, likaså vår ämnesspecifika undervisning på de fyra torgen. Utöver ämnena är således forskningen som grund för undervisningen något som vi är väldigt stolta över. 

Läs mer om deras inställning till forskning här.

Hjärupsskuggan – ett spännande projekt

Gruppen berättar om ett projekt de sent kommer att glömma. I januari avrundade de ett nästintill terminslångt projekt med temat Hjärupsskuggan, som inspirerats av Sommarskuggan, Svt:s tv-serie för barn. 

Under höstterminen hade barnen fått olika uppdrag för att samla in information för att till slut kunna avslöja vem skuggan var, och barnen hade många olika teser. 

När avslöjandet av vem som var Hjärupsskuggan skulle ske samlades samtliga äldrebarnsavdelningar på ett av torgen. Inledningsvis fick barnen titta på en film som de hade spelat in, där de fångade Hjärupsskuggan i en bur med hjälp av sockerkaka. Sockerkakan visade sig vara oemotståndlig för skuggan. I filmen kunde inte barnen se vem det var, utan det avslöjades sedan inför alla närvarande. Det visade sig vara förskolans biträdande rektor, Lena Tempte!

– Barnen ropade till henne och visade stort engagemang och stor glädje inför avslöjandet, vilket är ett minne som vi sent kommer att glömma.

Vi-känsla på hela förskolan

Ängslyckans arbetssätt och den vi-känsla som genomsyrar hela förskolans mentalitet gör att personalen förs närmare varandra, menar torgpedagogerna.

– Det bidrar till entusiasm i såväl undervisning som omsorg på avdelningar och torg. Omorganisationen som det innebar att flytta ihop fyra förskolor till en har även uppmuntrat till flexibilitet. Numera arbetar vi i storarbetslag, vilket gynnar både barn och personal vid exempelvis personalbortfall, då barn och pedagoger oftast får hjälp av känd personal i stället för okända vikarier.

– Vi vill även belysa den breda kompetens som personalen på Ängslyckan besitter och det omfattande kollegiala lärandet på förskolan. Kompetensen sprids bland annat under workshops på personalkonferenser, utvecklingsdagar, i projektgrupper och i arbetet med storarbetslag. Vi har även en egenanställd specialpedagog.

Följ Ängslyckan!Ängslyckans förskola går att följa på Instagram, under kontonamnet @angslyckansforskola samt torgverksamheten på @kreativatorg.