Undervisningsstrategier i förskolan: utvärdera lärandet

När det blir tal om utvärdering av undervisningen kan man lite då och då höra förskolepersonal utbrista: ”Vi ska inte bedöma enskilda barn i förskolan!” Till viss del är det korrekt, men sedan revideringen av förskolans läroplan 2018 är utvärdering av lärandet en viktig process. (Del 2 av 2.)