Uppföljning och utvärdering på förskolan – undervisningsuppdraget

Artikel med film. När förskolans uppdrag förtydligades och utvecklades i Lpfö 18 försköts uppdraget mot ett mer pedagogiskt förskoleinnehåll. För många i förskolan är det särskilt en del som är förvirrande: vad är det som ska bedömas och vad ska inte bedömas? Vad är det egentligen som gäller? (Del 1 av 4.)

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader