Utforska vattendroppen!

Vattendroppen är ett bra undersökningsobjekt på många sätt – den kräver varken mängder med vatten eller våtutrymmen och ombyteskläder för att låta sig utforskas. Här ger Sanne Björklund förslag på enkla aktiviteter som väcker fascination och intresse för vattnets fantastiska egenskaper.