Utomhuspedagogik och hållbar utveckling

Utomhuspedagogik är ett värdefullt verktyg när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Genom att verkligen ta steget ut i den värld vi ska leva i och lära oss om, har man redan kommit en bra bit på väg mot ett nytt förhållningssätt.