Utveckla din roll i utmanande samtal

Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för den professionella identiteten och rollen. Anna Hellberg ger råd och verktyg för hur du kan utveckla ditt eget förhållningssätt i utmanande samtal med både kollegor och föräldrar.