Utvecklingssamtal i förskolan – diskussionsunderlag

I den här texten får vi följa pedagogen Linda som håller utvecklingssamtal med fyraårige Samuels föräldrar. Beskrivningen är uppdelad i tre avsnitt med ett diskussionspass efter varje del. I det avslutande filmklippet får du ta del av författarens egna reflektioner utifrån exemplet. Del 6 av 6.