Utvecklingssamtal i förskolan – skapa tillit och förtroende

pratbubblor

Det krävs tillit mellan pedagoger och föräldrar för att samarbete kring barnet och dess behov ska bli så bra som möjligt. Här berättar leg. psykolog Anna Hellberg Björklund om olika strategier för att bygga och stärka förtroendet.