Vad är en tillgänglig förskola?

Inte bara den fysiska miljön i förskolan ska vara tillgänglig, utan även den pedagogiska och den sociala. Medvetenheten och kunskapen om hur viktig tillgängligheten i lärmiljön är för barns utveckling och lärande behöver öka för alla ansvariga, främst politiker och förvaltningschefer. Det menar Annika Lilja, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader