Vad är en tillgänglig förskola?

Inte bara den fysiska miljön i förskolan ska vara tillgänglig, utan även den pedagogiska och den sociala. Medvetenheten och kunskapen om hur viktig tillgängligheten i lärmiljön är för barns utveckling och lärande behöver öka för alla ansvariga, främst politiker och förvaltningschefer. Det menar Annika Lilja, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.