Article image

Algutsrums förskola

Publicerat

På förskolan i Algutsrum i Mörbylånga kommun samsas flera olika byggnader som alla inramas av en stor förskolegård. Förskolans avdelningar har olika fågelnamn. Men så är södra Öland bland annat känt för fågelstationen Ottenby, där en stor mängd olika fåglar sträcker förbi där på höstarna och vårarna.

Text och foto: Lotte Mjöberg

Det geografiska upptagningsområdet för förskolan i Algutsrum är relativt stort. I dagsläget går här 86 barn, men lediga platser finns då en stor barngrupp lämnade i våras för förskoleklass i Glömminge. Det berättar tre förskollärare som arbetar på Algutsrums förskola. Linda Göthberg blev klar med sin förskollärarutbildning år 2006 och har arbetat i Algutsrum sedan 2007. Hon arbetar i barngrupp med åldrarna 2–3 år, på avdelningen Bofinken.

Amanda Eriksson blev klar för snart åtta år sedan och har arbetat här i närmare åtta år, med barn med åldrarna 4–5 år på avdelningen Kungspingvinen.

Charlotte Widstrand slutligen, blev klar med sin utbildning 1986 och har arbetat på Algutsrums förskola sedan slutet på 1990-talet men periodvis även i skolan. I hennes barngrupp går det barn i åldrarna 2–3 år, på avdelningen Vipan.

Trion förklarar engagerat:

– Här på Algutsrums förskola har vi fokus på det kompetenta barnet, med inspiration från Vygotskij. Vi ser oss som medskapare och brukar tala om sammanlagt fem viktiga U. De är: uppleva, upptäcka, utforska, utveckla och utmana. Hela kommunens vision handlar om kreativitet, nyfikenhet och initiativförmåga.

Linda, Charlotte och Amanda fortsätter med gemensam mun:

– Det är ett väldigt bra samarbete mellan avdelningarna. Vi möts ute, har tvärgrupper och täcker för varandra vid behov. Många har jobbat här länge och vi håller ihop, ofta även utanför jobbet.

– En av pedagogerna på förskolan är mycket musikalisk, skriver för övrigt egna barnvisor tillsammans med barnen. Det är en stor tillgång. ”Förlåtsången” heter en av sångerna, avslöjar Charlotte.

Karin Johansson har skrivit ”Förlåtsången” som också finns på Spotify.

Mjoberg_Algutsrum_forlatsangen_350.jpg

Gemensam fråga under läsåret

På Algutsrums förskola lyssnar man på barnen. Pedagoger och barn brukar ha en gemensam frågeställning som man undersöker, ofta under ett helt läsår.

– Frågan vi jobbar med under detta läsår handlar om var kroppen behöver för att må bra, på flera olika sätt, säger Amanda. Vi har två prioriterade mål som vi jobbar med under läsåret som handlar om rörelse och hälsa och matematik.

Dramatisering och seriesamtal

Linda berättar om hur de bland annat jobbar med dramatiseringar:

– Uppdragskort fungerar jättebra! På min avdelning har vi ett guldhus, egentligen bara en låda vi målat med guldfärg, som vi lägger uppdragskorten i. För barnen är det en jättestor grej. De är väldigt engagerade och tycker det är väldigt roligt. Ibland har vi pedagoger klätt ut oss också eller filmat med Green Screen.

Charlotte berättar:

– Barnkonventionen är central för oss och vi arbetar med forumteater för att lösa konflikter utan att ge skuld och skam. Vi kan också jobba med att rita enkla streckgubbar i samband med detta, hur man känner sig före, under och efter. Vi kallar dessa teckningar för ”seriesamtal”.

Mjoberg_Algutsrum_serie_750.jpg
Enkla streckteckningar hjälper vid konflikthantering. I första bilden beskrivs konflikten, och i nästa beskrivs konfliktens lösning, med glada ansikten till slut.

En tavla för leken

Amanda berättar om hur de arbetar med lekgrupper och visar en tavla där det tydligt står vilka som ska leka med vilka och var de ska leka.

– Vi bestämmer regelbundet vilka som ska leka med vilka och var. Det har vi gjort länge och det löser många problem kring grupper, utanförskap, stress att själv välja vem man vill eller inte vill leka med…

– Det tar också fram oväntade egenskaper hos barnen. Ett barn till exempel som haft svårt med det sociala visade sig vara jättebra på brädspel och det lyfte barnet i barngruppen.

Mjoberg_Algutsrum_lektavla_400.jpg
Amanda Eriksson visar hur lekgrupperna kommuniceras.

Centralt i byn

På förskolan i Algutsrum samsas flera olika byggnader. Den äldsta, en stor gulmålad träbyggnad, byggdes i början på 1900-talet och var då byns skolhus. Den rymmer en avdelning samt kontor, rektorsexpedition och personalutrymmen. På 1990-talet tillkom den byggnad där nu de yngsta barnen går, och under 2000-talet har sedan flera olika moduler tillkommit.

En stor förskolegård inramar alla de olika byggnaderna. Gården är dock uppdelad sinsemellan, och barnen får tillgång till gårdens olika delar vid olika tillfällen. Maten får de från ett äldreboende i närheten.

Algutsrum är en by med cirka 500 boende. Förskolan ligger centralt och kontakten med byn är mycket bra. De äldre barnen, från fyra år och uppåt, har gymnastik i församlingshemmets gymnastiksal ett par gånger i månaden. En multiarena finns i närheten och flera lekparker.

Från en av kullarna syns havet och Ölandsbron. Naturen ligger nära till hands, bland annat en rullstensås, Jordtorpsåsen.

– Den har vi använt oss mycket av, säger Linda.

– Det finns också mycket hembygdshistoria här med sockenstuga och ett gammalt torp, tillägger Charlotte.

Precis när Förskoleforum ska gå, anländer lilla Elsa till förskolan. På frågan om hur det är att ha barn på Algutsrums förskola, svarar vårdnadshavaren:

– Det känns familjärt och tryggt här och jag vet att min dotter trivs!

Mjoberg_Algutsrum_vardnadshavare_400.jpg
Här kommer flickan Elsa med sin mamma.

Tips från Algutsrums förskolaOrganiserade lekgrupper! De ger större möjligheter och trygghet, skapar mötesplatser och barnen kan stanna i sina aktiviteter utan stress. Vi gör grupper med 2–3 deltagare beroende på aktivitet, med pedagogen som lekhjälpare.

Så här använder vi Förskoleforum

Det är lätt att gå in och hitta artiklar, det är lätt att söka efter ämnen. Det är extra intressant att läsa om all forskning som pågår i ämnet förskola.

Om Algutsrums förskola

Antal avdelningar
6
Antal barn
86
Antal anställda
19
Förskoletyp
Kommunal
Startad
1990
Adress
Törnbottenvägen 39
Stad
Färjestaden
Postnummer
38690
Kontaktperson
Anna Karlsson (rektor)
Email
anna.karlsson2@morbylanga.se