Ängslyckans förskola

Article image
torgpedagoger på Ängslyckans förskola
Publicerat

Överst: Anders Wiking. Mellanraden från vänster: Susanne Johnsson, Ulrika Freij. Nedersta raden från vänster: Oskar Nilsson, Jenny Krook.

Ängslyckans förskola i Hjärup har som vision: ”Vi är framtidens förskola, redan här och nu.” Ängslyckans pedagogik som helhet utgår från förskolepedagogik. Något som är unikt för just denna förskola är däremot profileringen med torgverksamhet. Den kan beskrivas som ämnesinriktad undervisning i drama, musik, språk, rörelse och ateljéskapande.

Ängslyckan är en modern, nybyggd kommunal förskola som ligger i Hjärup, en tätort i Staffanstorps kommun, på cykelavstånd från Lund och Malmö. 

Man flyttade in i gemensamma lokaler i augusti 2019, från att ha varit fyra olika förskolor till att bli en. Byggnaden är ca 3 000 kvadratmeter, uppdelad på två plan med 12 avdelningar: sex stycken äldrebarnsavdelningar på ovanvåningen och sex stycken yngrebarnsavdelningar på nedanvåningen. 

Utöver avdelningar finns det två fullt utrustade snoezelen-rum (multisensoriska stimulansrum), matsal med bufféservering, en mindre matsal intill den stora för de barn som behöver anpassningar av olika slag samt fyra stora, ämnesinriktade torg. 

Torgpedagogerna berättar

Fem anställda torgpedagoger berättar engagerat och med stor kärlek om sin förskola för Förskoleforum. 

Anders Wiking och Oskar Nilsson har studerat sin förskollärarutbildning tillsammans i Malmö, med musikprofil. Oskar arbetar som pedagogisk samordnare och är förskolans IKT-inspiratör.

Ulrika Freij har ett stort engagemang för rörelse och hälsa samt är utbildad grundskollärare och yogainstruktör. Hon är likaledes förskolans hälsoinspiratör.

Susanne Johnsson är förskollärare och utnämnd till särskilt yrkesskicklig. Hon är en av två pedagogiska samordnare på förskolan och ansvarar för såväl scheman som utvecklingsarbeten.

Jenny Krook ansvarar för ateljéundervisningen och är bland annat utbildad bildlärare med mångårig erfarenhet av att skapa. Just nu har Jenny även en ledande roll i förskolans konstnärliga samarbetsprojekt med konstnären Henriette Udsen.

På förskolan har man frångått ett traditionellt avdelningstänkande och ser sig i stället som en förskola, där allt är möjligt. Gruppen förklarar gemensamt:

– Vårt arbetssätt återfinns inte, vad vi känner till, på någon annan förskola i Sverige. Ängslyckan är en magisk plats i barnens värld, där stora som små får vara den man är och bli den man vill vara.

Egen modell

På Ängslyckans förskola arbetar man efter Ängslyckanmodellen, som baseras på ämnesspecifik undervisning, på fyra olika torg.

musiktorget_750.jpg
Musik- och dramatorget.
Ett torg är en yta i förskolans lokaler där det bedrivs planerad undervisning från klockan 09.00 till 13.45. Före och efter dessa tider är torgen fria att använda för avdelningarna. Den planerade torgundervisningen ses som ett komplement till avdelningarnas vardagliga utbildning och ska således inte ersätta exempelvis musik/ateljé/rörelse/språkundervisningen som sker där.

På nedervåningen är två av förskolans torg belägna. Ett av torgen benämns språktorget och där undervisar Susanne Johnsson i språkutveckling. 

Det andra torget som vi finner på nedervåningen är rörelsetorget, som har ett nära samarbete med språktorget, där Ulrika Freij är ansvarig pedagog för undervisningen. På ovanvåningen finns ytterligare två undervisningstorg, varav ett är musik- och dramatorget där Anders Wiking och Oskar Nilsson är ansvariga. Det fjärde torget är ateljén, där Jenny Krook ansvarar för undervisningen.

Grundat på forskning

Undervisningen på Ängslyckan utgår från forskning. Gruppen förklarar:

– På Ängslyckan grundar vi vår undervisning på forskning, likaså vår ämnesspecifika undervisning på de fyra torgen. Utöver ämnena är således forskningen som grund för undervisningen något som vi är väldigt stolta över. 

Läs mer om deras inställning till forskning här.

Hjärupsskuggan – ett spännande projekt

Gruppen berättar om ett projekt de sent kommer att glömma. I januari avrundade de ett nästintill terminslångt projekt med temat Hjärupsskuggan, som inspirerats av Sommarskuggan, Svt:s tv-serie för barn. 

Under höstterminen hade barnen fått olika uppdrag för att samla in information för att till slut kunna avslöja vem skuggan var, och barnen hade många olika teser. 

När avslöjandet av vem som var Hjärupsskuggan skulle ske samlades samtliga äldrebarnsavdelningar på ett av torgen. Inledningsvis fick barnen titta på en film som de hade spelat in, där de fångade Hjärupsskuggan i en bur med hjälp av sockerkaka. Sockerkakan visade sig vara oemotståndlig för skuggan. I filmen kunde inte barnen se vem det var, utan det avslöjades sedan inför alla närvarande. Det visade sig vara förskolans biträdande rektor, Lena Tempte!

– Barnen ropade både heja- och burop till henne och visade stort engagemang inför avslöjandet, vilket är ett minne som vi sent kommer att glömma.

Vi-känsla på hela förskolan

Ängslyckans arbetssätt och den vi-känsla som genomsyrar hela förskolans mentalitet gör att personalen förs närmare varandra, menar torgpedagogerna.

– Det bidrar till entusiasm i såväl undervisning som omsorg på avdelningar och torg. Omorganisationen som det innebar att flytta ihop fyra förskolor till en har även uppmuntrat till flexibilitet. Numera arbetar vi i storarbetslag, vilket gynnar både barn och personal vid exempelvis personalbortfall, då barn och pedagoger oftast får hjälp av känd personal i stället för okända vikarier.

– Vi vill även belysa den breda kompetens som personalen på Ängslyckan besitter och det omfattande kollegiala lärandet på förskolan. Kompetensen sprids bland annat under workshops på personalkonferenser, utvecklingsdagar, i projektgrupper och i arbetet med storarbetslag. Vi har även en egenanställd specialpedagog.

Ängslyckans tips till andra förskolor

Fördelar med storarbetslag

Att arbeta i storarbetslag främjar både arbetsmiljö och organisation, genom att avdelningarna som ingår i storarbetslaget kan hjälpa varandra vid sjukdom, ledighet eller mötestid.

Genom att barnen möter fler pedagoger ges de möjlighet och tillgång till fler vuxnas kompetens, både ämnes- och omsorgsmässigt. På så sätt skapas förutsättningar för att så många barn som möjligt ska uppleva att de har flera trygga relationer på förskolan. 

Vårdnadshavare och barn möter i större utsträckning än tidigare känd personal i stället för tillfälliga vikarier, vilket ökar trygghetskänslan hos dem men även kvaliteten i vår utbildning och undervisning.

Påverkan och delaktighet

Vi tror att det är viktigt med delaktighet och påverkansmöjlighet för alla som arbetar på förskolan. Varje röst räknas! Därför har vi t.ex. kontinuerliga utvärderingar kring organisation och demokratiska omröstningar gällande upplägg. 

Det är också viktigt att samtliga kollegor ser och upplever vinsterna med Ängslyckanmodellen. Då menar vi inte bara hur mycket det ger barnen och hur det på sikt kan förbättra deras inneboende kapacitet inför framtida liv och skolgång. Andra saker som spelar stor roll är det faktum att torgpedagogerna får arbeta med det de specifikt brinner för och är utbildade inom. Att avdelningspersonalen ges möjlighet till mer utvecklingstid och färre barn per avdelning spelar också stor roll i vårt organisationsbeslut. 

Att arbeta med ämnesinriktade torg och kvalitativ avlastning av befintliga avdelningar resulterar i en win-win-situation som vi är mycket stolta över att ha arbetat fram på Ängslyckan.

Ängslyckans förskola går att följa på Instagram, under kontonamnet @angslyckansforskola samt torgverksamheten på @kreativatorg.

 

Om Ängslyckans förskola


Antal avdelningar
12
Antal barn
240
Antal anställda
50

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2019

Adress
Fredriks väg 2
Stad
Hjärup
Postnummer
24565
Förskolans vision
Framtidens förskola – redan här och nu!