Article image
Pedagoger håller färgglad skärm över förskolebarn vid naturområdet Hökällan.

Arves Marias väg 21

Publicerat

Förskolan ”Arves Marias väg 21” ligger i Göteborg. På förskolan finns en specialförskola där det i dag går tio barn med flerfunktionsvariationer. Pedagogerna på förskolan lyfter fram det friska, och i möjligaste mån fungerar specialförskolan som en helt vanlig förskola.

Av: Lotte Mjöberg

Förskolan ”Arves Marias väg 21” ligger i Göteborg. Rektor är Liselott Hesselroth som också är rektor för förskolan ”Glöstorpsvägen 26”. På förskolan Arves Marias väg 21 finns nu också ”Specialförskolan” som tidigare låg i Bällskär.

Förskolan stod klar för inflyttning i januari 2021 och består av sju avdelningar. Två av dessa avdelningar är specialförskolan som sammanlagt har 12 platser. I dag går tio barn med flerfunktionsvariationer på specialförskolan.

specialforskola_far_250.jpg
På utflykt i naturen.

På ”Arves Marias väg 21” är det nära till Hisingsparkens naturområde, Kättilsröds 4H-gård, naturområdet Hökälla och biblioteket på Tuve Torg. Till dessa platser går pedagogerna ofta med barnen, både för projektarbete men också för att barnen behöver få vila sina sinnen.

Barnen möts på gemensamma ytor

På hela förskolan går det 105 barn. Förskolan har två våningar och en stor gård där barnen på hela förskolan kan mötas i lek och aktiviteter.

Sofia Comstedt är ateljerista på bland annat specialförskolans två avdelningar Månsten och Solsten. Hon säger:

– Det finns en styrka i att alla barn på förskolan kan mötas på gemensamma ytor.

– De bemöter varandra som barn gör, helt enkelt, fyller rektor Liselott i och fortsätter engagerat:

– Alla barn har ju rätt att vara i sammanhang, och i möjligaste mån fungerar vi som en helt vanlig förskola. Vi lyfter fram det friska!

Flerfunktionsvariationer på specialförskolan

Barnen på specialförskolan kommer från ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Göteborgs stad.

Barnen har flerfunktionsvariationer, vilket innebär hörsel- och/eller synnedsättningar i kombination med kognitiva och motoriska funktionsvariationer.

De flesta vårdnadshavare som har barn på specialförskolan ansöker om uppskjuten skolplikt. Det betyder att barnen går på förskolan ett extra år.

På specialförskolan är en viktig del att som pedagog drivas av en nyfikenhet för att hitta det enskilda barnets förmågor, inre motivation och lust till samspel och kommunikation. På så sätt kan pedagogerna få syn på möjligheter till att ge barnen en ökad delaktighet.

Varje barn har en egen kommunikationsform men pedagogerna behöver också skapa en gemensam kommunikation för hela barngruppen. Pedagogerna använder AKK, Alternativ Kompletterande Kommunikation med barnen.

Specialförskolan arbetar mycket med sinnena. Detta för att barnen ska kunna få leka och lära utifrån sina förmågor, intressen och dagsform.

– Vi följer läroplanen och anpassar aktiviteter till barnet och dagsformen. Allt tar lite längre tid här hos oss och det är extra viktigt med balansen mellan undervisning och vila, säger Agneta Hultgren, förskollärare.

Gemensamma möten och utbildningar

I dagsläget är det tio pedagoger som arbetar på specialförskolan där det för närvarande pågår en TAKK-utbildning. Specialförskolans pedagoger går utbildningen tillsammans med de pedagoger som arbetar med de yngsta barnen på Liselotts båda enheter.

Sammanlagt är det 45 pedagoger som möts tillsammans på gemensamma möten: APT, husmöten, nätverk och så vidare.

På förskolan arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat vilket skapar meningsfulla utmaningar, såväl för den enskilde pedagogen som för hela arbetslaget. Inspiration får de bland annat på de gemensamma träffarna, genom exempelvis presentationer på APT.

Systematiskt kvalitetsarbete

På specialförskolan, precis som i övriga huset, arbetar pedagogerna med systematiskt kvalitetsarbete som ett stöd för verksamheten.

– För barnen på specialförskolan är det viktigt att det finns en tydlig struktur och att rutiner är anpassade efter det enskilda barnets behov och att det får ta tid. Vi arbetar med långsamma processer, säger Lena Plantin, barnskötare.

Samarbete med park- och naturförvaltningen

Under våren 2022 fick pedagogerna upp ögonen för barnens intresse för insektsljud. Det ledde till ett projekt där specialförskolan arbetade fram ett insektshotell. Det står nu på förskolans gård.

Parallellt pågick ett samarbete med park- och naturförvaltningen i Göteborg med att rusta upp ett insektshotell (Bugs Inn) vid naturområdet Hökälla.

I projektarbetet fick barnen möta olika språk och uttryck genom främst skapande med olika material. De fick prova på en mångfald olika tekniker som att bland annat teckna med kolpenna, måla med rakborste, bearbeta lera och ull som blir fyllnad till insektshotellet, bekanta sig med hammare och borr.

specialforskola_mala_400.jpg
Skapande med färg och rakborste.

Barnen lär sig utifrån sina egna förutsättningar

Att erbjuda barnen rika möjligheter att uppleva, undersöka och att få möjlighet till att lära sig utifrån de förutsättningar barnen har, ses som en viktig del i arbetet på förskolan.

– Vi uppmuntrar och stödjer barnen i deras arbete, men vi tar inte över eller gör saker åt dem som de kan klara själva. Vi utgår alltid från barnens dagsform och vet att det som funkar den ena dagen inte alltid går den andra säger Emma Krantz, förskollärare.

Att ge barnen tid och att återkomma många gånger till samma aktivitet för igenkänning, är viktigt för specialförskolan. Ett sätt som specialförskolan möter det enskilda barnets behov på, kan vara till exempel att värma upp leran. Det görs åt de barn som behöver det för att kunna undersöka och utforska utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Om Arves Marias väg 21

Antal avdelningar:
7
Antal barn:
105
Antal anställda:
30
Förskoletyp:
Kommunal
Startad:
2020
Adress:
Arves Marias väg 21
Postnummer:
41747
Kontaktperson:
Liselott Hesselroth