Lukas förskola Tranås

Article image
ljusbord
Publicerat

Vardagen på Lukas förskola i Tranås ser i många avseenden ut som på andra förskolor, men för barnen präglas den också av det nära samarbetet med en förskola i västafrikanska Sierra Leone.

Skrivet av: Lotte Mjöberg.

Lukas förskola i Tranås är en fristående förskola med kristen profil. Förskolans huvudman är Föreningen för värdefulla barn och unga (FVBU).

Tretton förskolor runt om i landet

FVBU är huvudman för fler förskolor med samma profil i Sverige: sammanlagt tretton stycken. Förskolorna är belägna från Småland i söder upp till Jämtland i norr. De finns i städerna Östersund, Kristinehamn, Södertälje, Finspång, Linköping, Tranås, Nässjö, Forserum, Eksjö, Mariannelund och Bodafors.

FVBU har funnits sedan 1903. Verksamheten har anknytning till Metodistsamfundet och har bland annat drivit barnhem. I dag finns inte längre Metodistsamfundet kvar i Sverige men FVBU finns kvar och driver sedan 1986 egna förskolor.

lukas_04_750.jpg

Olika religioner representerade

Förskolorna i FVBU är inte anslutna till någon särskild kyrka och det är frivilligt för barnen att delta i de konfessionella inslagen.

Anna Nyberg är rektor på Lukas förskola i Tranås. Hon berättar:

– Vi har barn från olika religioner här, inte bara den kristna. Det är oftast årscykeln som gör att vi tar upp religiösa högtider och liknande.

Lokaler som kräver små grupper

Lukas är en liten förskola med 44 platser och tre avdelningar.

– Vi håller till i en gammal läkarvilla och av bland annat utrymmesskäl jobbar vi i mindre grupper inom varje avdelning. För de yngsta barnen har vi grupper om fyra barn, för de äldre grupper om tio barn. Eftersom vi inte har en stor utemiljö och begränsade lokaler, är det bra att fördela så här, säger Anna Nyberg.

lukas_400.jpg
Förskolegården är liten, men närhet finns till skogsområden och parker.
Hon ser också andra fördelar med de små grupperna.

– Det ger flera viktiga fördelar för barnen att befinna sig i små grupper, som att de ska känna sig trygga. Det är en av de saker som vårdnadshavarna lyfter som positivt med vårt arbetssätt. Vi ser en stor vinning i att arbeta på det sättet även för barnen i behov av särskilt stöd.

Även om trädgården till villan är ganska liten, har de närhet till park och skog.

– Visst undrar vi ibland hur det skulle vara att arbeta i specialritade förskolemiljöer, men samtidigt är det otroligt charmigt här i den gamla läkarvillan!

Gemensam värdegrund

Personalen, som är elva till antalet, behöver inte ha en personlig, kristen tro. Däremot ska de stå för en kristen värdegrund.

– Den handlar bland annat om ett av våra värdeord, att vi ska bemöta varandra med kärlek och respekt. Vi är alla unika och värdefulla. Våra övriga värdeord är att vi vill ge barn trygghet och tillsammans skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Att dela in barnen i mindre grupper ger oss bra förutsättningar att arbeta med det i praktiken och inte bara säga att vi vill det. Barnen blir sedda och lyssnade på.

Anna har arbetat på Lukas sedan hösten 2013. Hon är utbildad förskollärare och arbetade förr i kommunal verksamhet i Ödeshög.

– En skillnad som jag märkt och verkligen uppskattar, är att huvudmannen är nära verksamheten här. Vi har korta beslutsvägar.

Många inspirationskällor

På Lukas förskola hämtar man inspiration från olika pedagogiska inriktningar som Reggio Emilia, Montessori och Loose parts (lösa, flyttbara material som kan användas och kombineras på många sätt). Just nu arbetar man med tillgängliga lärmiljöer för alla, och materialmässigt vill man använda sig av återanvändning.

Som stöd för att göra utbildningen tillgänglig för alla använder man sig av TAKK, bilder och tecken som stöd.

När det gäller måltiderna lagas all mat på plats på förskolan.

– Vi försöker tillaga ekologisk och närodlad mat i så stor utsträckning som vi kan samt två vegetariska måltider varje vecka, säger Anna Nyberg.

Förskola i Sierra Leone

FVBU bedriver även hjälpverksamhet utomlands. De driver bland annat en skola och förskola i Västafrika, i staden Pa Lokko, Sierra Leone. Anna var på besök på förskolan i höstas. Hon berättar engagerat:

– Vi kom dit efter regnperioden. Skolan har en årskurs 1, och förskolan ligger på landsbygden i en fattig del av landet.

– När vi åkte ned, hade vi med oss saker, teckningar, frågor och annat. Vi visade bilder för barnen i Sierra Leone och fick med oss teckningar och  brev tillbaka. Vi fotograferade och filmade mycket när vi var där och det har vi använt oss av här för att få ett utbyte mellan förskolan i Sierra Leone och förskolorna i Sverige.

lukas_sierra_750.jpg
Några av barnen på förskolan i Pa Lokko.

Bakgrunden är att Metodistsamfundet på 1980-talet drev en barnby i området. Rebeller brände dock ned den på 1990-talet. Efter att drivit förskola i en annan del av landet, flyttades den sedan till Pa Lokko. I dag finns där 62 barn med fyra lärare och en assistent, plus en vaktmästare som bor på platsen.

– Verksamheten i Sierra Leone är med på många olika sätt i förskolornas verksamhet. Varje FVBU-förskola i Sverige har exempelvis en Sierra Leone-låda. Den innehåller olika afrikanska saker, allt från kläder till tvålar. En del förskolor jobbar återkommande med denna låda, andra mer intensivt i olika perioder. Ett annat inslag är att förskolekockarna ibland lagar mat från Sierra Leone.

– Och här på Lukas förskola har vi exempelvis pantat för Sierra Leone, berättar Anna Nyberg.

– Det var frivilligt för barnen men alla blev otroligt engagerade, lägger hon till.

Förskolan i Sierra Leone drivs med hjälp av insamlade medel från Sverige som går oavkortat till arbetet. Förskolan är kostnadsfri för föräldrarna.

– När vi var där, mötte vi en enorm tacksamhet från föräldrar över att förskolan är gratis. Många är fattiga och det tog verkligen tag i mitt hjärta att få möta dem. Samtidigt fanns det också så stor nyfikenhet och glädje!

Undervisningen i Sierra Leone skiljer sig från hur det är på förskolor i Sverige. Lärarna berättar först, och eleverna upprepar det lärarna sagt, t.ex. i engelska eller när de lär sig något nytt.

– På ”vår” förskola försöker man ändå göra detta på ett mer lekfullt sätt för att det ska vara roligt att lära, avslutar Anna Nyberg.

Tips från Lukas förskola 

Samarbete som ger perspektiv

Att samarbeta med en förskola i en annan del av världen ger ett viktigt perspektiv och värdegrundsarbete. Vi behöver tillsammans arbeta för att förändra förutsättningarna för världens barn, till exempel alla barns rätt till utbildning.

Så här använder vi Förskoleforum

Anna Nyberg berättar att de använder Förskoleforum i fortbildningssyfte:

– Det finns fantastiskt mycket bra material där och jag vet att förskollärarna ofta är inne där. Speciellt uppskattar vi diskussionsfrågorna som finns till artiklarna. Det är så bra att kunna få reflektera tillsammans.

Om Lukas förskola Tranås


Antal avdelningar
3
Antal barn
44
Antal anställda
11

Förskoletyp
Privat
Startad
1988

Adress
Lilla Götgatan 4
Stad
Tranås
Postnummer
57339
Förskolans vision
Att bemöta varandra med kärlek och respekt, ge barnen trygghet och tillsammans skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande.