Article image

Nydala förskola

Publicerat

Genom att panta burkar och sälja sina egna alster har barnen på Nydala förskola samlat in pengar. Pengarna har de skänkt till Barnmissionens projekt. Det är ett sätt att hjälpa andra och också vidga begreppet solidaritet.

Av: Angelica Berg

På Nydala förskola i Malmö är hållbar utveckling ett centralt tema. Ett av deras stora projekt är att samla in pengar till olika välgörande ändamål. Att skänka pengar är också ett sätt att jobba med solidaritet, och att vidga begreppet till att också handla om människor i andra delar av världen.

Nydala_pantmaskin_250.jpg
En insamlingsmaskin för pantburkar, som skapats och målats på förskolan.

– När vi arbetade med normer och värderingar märkte vi att barnen var väldigt intresserade av hur vi ska vara mot varandra och mot naturen. Solidaritet kopplas ofta till att vara en bra kompis på förskolan men vi ville göra något större, utvidga det till att också omfatta människor vi inte känner, säger Bendetta Morise, förskollärare.

Pedagogerna kontaktade Barnmissionen för att få information om deras projekt och vart de kunde skänka insamlingen.

– Först tänkte vi bidra med pengar till att borra en brunn i Niger. Sedan bestämde vi oss för att stödja projekt som bidrar till rent vatten i redan borrade brunnar, berättar Denisa Omerovic, pedagog och förskollärarstudent.

För att barnen skulle förstå syftet med insamlingen förklarade pedagogerna bland annat att barn i Afrika kan behöva promenera väldigt långt för att få tag på vatten.

– Vi förklarade att de kunde behöva gå så långt som från förskolan till lekplatsen som ligger åtta kilometer härifrån. Då förstod barnen och ville göra något åt det, säger Bendetta Morise.

Panta burkar

Ett sätt att samla in pengar har varit genom att panta burkar. Alla föräldrar fick ett brev med information om att förskolan samlade pant, syftet med insamlingen och med en uppmaning om att ta med burkar hemifrån.

Nydala_jordklotet_300.jpg
Affisch för Nydala förskolas insamlingsprojekt.

– Vi kopplade insamlingen till mål 3 och 6 i FN:s globala mål för hållbar utveckling. De målen handlar om god hälsa och välbefinnande, samt rent vatten och sanitet till alla, säger Denisa Omerovic.

Det blev ett stort engagemang bland vårdnadshavarna. Redan dagen därpå kom de med säckar fulla med pant.

– Föräldrarna spred också information om projektet på sina jobb. Också där samlades pant som skänktes till oss. En förälder kom nyligen med 18 stora säckar pant från sin arbetsplats. Vi är väldigt tacksamma för deras engagemang, säger Bendetta Morise.

Innan burkarna pantas har förskolan en pantfest. Alla barnen samlas ute på gården, burkarna delas upp och barngrupperna går sedan till olika pantstationer i närområdet.

– Barnen har också tillverkat skyltar med texten ”Hej! Vi kommer från Nydala förskola. Vet du, det går att rädda världen!” Det är en väldigt rolig dag, berättar Denisa Omerovic.

Utställning på torget

Nydala_utstallning_397.jpg
Utställning med fröbomber och barnens konstverk.
Ett annat sätt att samla in pengar har varit genom att skapa och ställa ut olika konstverk. Barnen har gjort lyktor och djur av naturmaterial, gipsskålar med planterad majs, dekorerade tavlor och fröbomber.

– På fröbomben finns en lapp med instruktioner om att den ska kastas någonstans i naturen där det behövs fler blommor. Bollen är gjord av lera. Den smälter när det regnar och då sprids fröerna i jorden, förklarar Bendetta Morise.

Barnen ställde ut sina konstverk på torget. Förbipasserande kunde ta ett alster och lämna en gåva. På två dagar fick barnen ihop nästan 3 000 kr.

– De tyckte att det var jätteroligt att ställa ut sina egna konstverk. Det var stort för dem och de var så stolta! Barnen gick fram till människor på torget och fick dem att komma till vår utställning för att kunna visa vad de gjort och skapat, säger Denisa Omerovic.

Förbipasserande inspirerades också av att se hur både barn och vuxna bryr sig om att hjälpa andra. Dessutom innehöll deras arbete ett lärande, i linje med både läroplanen och Barnkonventionen.

– Vi fick jättemycket positiv respons! Det motiverar oss att fortsätta med arbetet och, som våra barn säger, att ”rädda världen”. Det är heller inte bara ett lärande för barnen. De lär oss samtidigt jättemycket, tycker Bendetta Morise.

Skänka pengarna

De insamlade pengarna har skänkts till vattenprojektet. Nu jobbar förskolan i stället med ett projekt i Bangladesh.

– Vi vill bidra med en ko och en get till en familj där. Det här projektet är kopplat till FN:s globalmål 1 och 2 om fattigdom och hunger, förklarar Denisa Omerovic.

Samverkan med vårdnadshavare

När de första insamlade pengarna hade skänkts fick alla barn ett intyg med sig hem. Då blev vårdnadshavarna ännu mer engagerade. Projektet har varit ett bra sätt för att skapa samverkan med hemmen.

– Vi är en mångkulturell förskola och det är inte alltid jättelätt att nå ut med information. Men projektet har de verkligen tagit till sig. Det väckte något hos föräldrarna att se att deras barn gjorde skillnad för andra. De tog själva initiativ, undrade när nästa projekt skulle börja och hur de kunde stötta vårt arbete, berättar Bendetta Morise.

Barnens hemliga planet

Nydala_planet_300.jpg
Barnens hemliga planet.
Många av förskolans barn är små och uttrycker sig på olika sätt. Därför är musiken en viktig uttrycksform, också när det gäller hållbarhet och de globala målen. En av förskollärarna har skrivit en sång till förskolan.

– Den sången heter ”Sjung för sjutton”. Vi har också ytterligare en sång som heter ”Barnens hemliga planet”, berättar Elmije Berisha, biträdande rektor.

Barnens hemliga planet är ett rum på förskolan med naturmaterial och växter som barnen planterat.

– Vi vill skapa empati för djur, natur och växter. Vi är inte bara i naturen utan lär oss om naturen och jobba för naturen. Om man inte lär sig ta hand om naturen som barn är man mindre försiktig också som vuxen, säger Denisa Omerovic.

Stärka det positiva

Att Nydala förskola ligger i ett utsatt område gör det extra viktigt att lyfta och stärka allt positivt som barnen gör.

– Det händer så mycket positivt här och det vill vi att alla ska veta. Ett syfte med utställningen var att visa det. Vi ska vara stolta över vårt område, tycker Bendetta Morise.

Insamlingarna har gjort att barnen på Nydala förskola tagit till sig att man ska vara en god medmänniska och också hjälpa människor man inte känner. Pedagogerna vill gärna inspirera andra förskolor till att arbeta med projekt som gör skillnad för andra.

– Man ska aldrig tänka att man inte kan göra något. Det kan alla. Kanske vi alla kan ha en gemensam pantdag varje år och skänka pengarna till välgörande ändamål. Tillsammans kan vi rädda världen. Det finns hopp! säger Denisa Omerovic.


Så här använder vi Förskoleforum

Förskoleforum använder vi både enskilt och i grupper för att få inspiration, ta del av ny forskning så att vi kan ta vidare detta när vi planerar samt genomför undervisningar i våra barngrupper.

Om Nydala förskola

Antal avdelningar:
8
Antal barn:
157
Antal anställda:
35
Förskoletyp:
Kommunal
Startad:
1970
Adress:
Helenetorpsgången 3
Stad:
Malmö
Postnummer:
21454
Kontaktperson:
Elmije Berisha
E-post:
elmije.berisha@malmo.se