Vikingens förskola Värmdö

Article image
sandlek
Publicerat

Kull eller tittut? Inomhuslek eller utomhuslek? Eller både och? På Vikingens förskola står leken alltid i fokus.

– Det är ett skönt kvitto att lekens betydelse skrevs fram i läroplanen, säger Daniel Castellanos, verksamhetschef.

Av: Karin Herou.

På Värmdö utanför Stockholm, mittemellan skog och hav, ligger förskolan Vikingen.

Inne i den röda byggnaden leks det för fullt, dag efter dag. Den öppna planlösningen gör att leken lätt flyter mellan rummen.

vikingen_750.jpgInnelek blir utelek

Leken pågår ständigt och inomhuslekar blir ofta utomhuslekar.

– Det är härligt att se, säger verksamhetschefen Daniel Castellanos.

Förskolan jobbar ständigt med att främja och uppmuntra lek. Inomhusmiljön är utformad för att locka till lek och lärande och materialet är placerat på barnens nivå.

Leken är också en viktig grund för den pedagogiska dokumentationen. Via leken fångar pedagogerna upp barnens intressen för saker och ting och formar sedan projekt utifrån det.

– För oss är det oerhört viktigt att barnen har stort eget inflytande över verksamheten. Men barnen påverkar också projektets tid, när vi ser att intresset dalar forcerar vi inte projektet vidare, utan tar en paus eller rundar av. Jag tror att det är jätteviktigt att vara flexibel i frågan. Hos oss har barnen både start- och stoppknappen, säger Daniel Castellanos.

Tysta sångstunder

teckensprak_750.jpg
Tecken som kompletterande kommunikation används på Vikingens förskola. Foto: Shutterstock.com.
Ibland är sångstunderna helt utan sång på Vikingen. Förskolan jobbar nämligen med teckenspråket TAKK och sjunger även sånger på teckenspråk.

– Barnen älskar det och det är ju en uttrycksform som de behärskar väldigt snabbt. Det är ju väldigt inkluderande, till och med de yngsta utan ett verbalt språk kan vara med och sjunga, säger Daniel Castellanos.

Två block under året

På förskolan Vikingen delas året in två block. I början av hösten fokuserar man på normer och värden och sedan övergår fokus på lärande.

– Gruppdynamiken i förskolan påverkas ju ständigt och för barnen handlar det mycket om rollsökande. Läroplanen är alltid i centrum men vi jobbar halvårsvis med fokus på normer och värden alternativt på lärande, säger Daniel Castellanos.

Under perioden då normer och värden står i fokus jobbar grupperna mycket med samarbetslekar och rutiner för gruppen.

– Vi brukar göra kompisteckningar eller kompissolar. Sedan brukar vi också prata kring vad som är viktigt för gruppen och vad som är viktigt för det enskilda barnet, säger Daniel Castellanos.

Tips från Vikingens förskola

Vi har tidigare använt Schoolsoft, men upplever att Google drive är en bättre och effektivare plattform. Det gör kommunikationen på förskolan lättare och möjliggör det kollegiala lärandet tycker vi. Det är dessutom gratis.

Så använder vi Förskoleforum:

Vi läser mycket artiklar och diskuterar i arbetslaget.

Om Vikingens förskola Värmdö


Antal avdelningar
5
Antal barn
86
Antal anställda
21

Förskoletyp
Kommunal

Stad
Värmdö
Kontaktperson
Daniel Castellanos
Förskolans vision
Leken i fokus!