Kommuns hantering av sexuella övergrepp vid förskolor ger viktiga lärdomar

Hur hanterar man den kris som uppstår när sexuella övergrepp mot barn som begåtts av personal på förskolor upptäcks? Och hur påverkas de inblandade? En ny studie från Linköpings universitet drar lärdomar av ett svenskt fall, där krisgruppen omfattade även personer från utbildnings- och socialförvaltningarna, och där barnperspektivet sattes i fokus.