Ny forskning om digital högläsning i förskolan

Hur kan en digital läsresurs som Polyglutt gynna flerspråkande i förskolan? Det har forskarna Malin Nilsen, Petra Petersen och Kristina Danielsson undersökt. Analysen visar att det finns en potential i att lyssna på böcker på både svenska och andra språk som finns representerade i den svenska förskolan.