Nytt projekt ska undersöka hur tidig matematikundervisning kan bli bättre

Projektet Framgångsrik integrering av problemformulering i förskoleklass vid Linköpings universitet har fått 4,5 miljoner kronor i bidrag av Skolforskningsinstitutet. Projektet ska undersöka hur problemformulering kan bli en del av matematikundervisningen i förskoleklass.