Anna Barsotti

Anna
Barsotti

Projektledare på Reggio Emilia Institutet

Anna Barsotti arbetade i många år som ”barnomsorgsassistent för invandrarbarn” i Huddinge kommun utanför Stockholm. År 1974 hörde hon talas om verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien och 1978 besökte hon dem för första gången. Tillsammans med flera andra såg hon till att verksamheten blev känd i Sverige, bl a genom utställningar på Moderna Museet, böcker och filmer under 80-talet. 

Anna har därefter fortsatt att skriva och översätta böcker om verksamheten. Hon var också en av initiativtagarna till Reggio Emilia Institutet i Stockholm som driver projekt och tillhandahåller fortbildning, handledning m.m. med inspiration från Reggio Emilia.

Anna Barsotti arbetade i många år som ”barnomsorgsassistent för invandrarbarn” i Huddinge kommun utanför Stockholm. År 1974 hörde hon talas om verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien och 1978 besökte hon dem för första gången. Tillsammans med flera andra såg hon till att verksamheten blev känd i Sverige, bl a genom utställningar på Moderna Museet, böcker och filmer under 80-talet.

Anna har därefter fortsatt att skriva och översätta böcker om verksamheten. Hon var också en av initiativtagarna till Reggio Emilia Institutet i Stockholm som driver projekt och tillhandahåller fortbildning, handledning m.m. med inspiration från Reggio Emilia. Anna verkar nu vid Institutet som projektledare, föreläsare, kontaktlänk med Reggio Emilia och tolk.

Här på Förskoleforum svarar hon på frågor om Reggio Emilia i Italien.

Frågor & svar

Varför äter barnen i Reggio Emilia i matsalar utan personal som samtalar med dem?
Veli Tuomela talar om att ta tillvara alla tillfällen i vardagen för samtal med barnen. Vygotskij talar om den proximala zonen som innebär är den vuxne skall ligga snäppet över barnen i svårighetsgrad för att utveckla samtalet. Detta klarar ju inte barnen själva när de talar med varandra utan vuxna? Buller skapar dessutom stress hos barn och vuxna.
Risken finns att man kopierar idén om matsalar som i Reggio, i svensk förskola i ekonomiska syften istället för pedagogiska
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Anna!
Jag är mycket intresserad av ljud, musik och rytmik. När jag läser om Reggio Emilia får jag uppfattningen om att den visuella perceptionen står i centrum. Finns det något att läsa om auditiv perception eller hur man arbetar med musik??
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Finns det några barn med behov av särskilt stöd på förskolorna i Reggio Emilia?


Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Anna!
Finns det någon bok som Loris Malaguzzi själv skrivit eller som beskriver hans egna tankar om pedagogik? D.v.s. någon källa för oss som vill lära oss mer om Reggio Emilias filosofi?
Med vänliga hälsningar
Malin
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Ska man enligt den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia aldrig ge det ”rätta svaret” till barnen?


Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!