Bim Riddersporre

Bim
Riddersporre

Universitetslektor i utbildningsvetenskap
Verksam vid
Malmö universitet

Publicerat 2019-04-10

Vem är du?

– Snart har jag bott i fyrtio år på den skånska slätten – här finns inget som skymmer horisonten och alla årstider är lika vackra. Jag är född i Värmland, uppvuxen i Småland och har sommartorp i Uppland, så skogen finns alltid där som ett komplement till slätten. Jag har man, tre utflugna barn och två barnbarn, är legitimerad logoped och legitimerad psykolog. Under många år arbetade jag inom sjukvården som logoped, verksamhetschef respektive psykolog. Sedan tyckte jag att jag behövde lära mig lite nytt, gick forskarutbildning och disputerade i psykologi. Det förde med sig att jag blev kvar inom den akademiska världen.

– Varje dag tar jag Pågatåget (Skånetrafikens pendeltåg heter så) in till Malmö universitet där jag arbetar sedan 2003. Fast då hette det Malmö högskola, förstås.

Berätta om din forskning!

– Jag har, under årens lopp som forskare arbetat med lite olika frågor. Jag startade som spädbarns- och föräldraskapsforskare en gång i tiden. Men sedan lång tid är det ett speciellt fokus för mig: förskolans ledarskap ur en rad olika perspektiv.

– Just nu håller jag på med en studie om hur förskolechefer arbetar med den nationella digitaliseringsstrategin och då främst när det gäller föräldrasamverkan. Så i det projektet ryms två av mina stora intressen – ledarskap och föräldraskap!

– Jag har även forskat och skrivit om mötet mellan föräldrar och professionella (i förskolan, barnhälsovården, habiliteringen etc.).

Vad säger forskningsresultaten?

– Om jag tänker på projektet om digitalisering och föräldrasamverkan så blev jag en smula överraskad av att beskrivningar av hur förskolan kan använda digitala resurser i ett integrationssyfte är nästan obefintliga. Det får mig att undra om jag som forskare kan ha formulerat mina frågor på ett missvisande sätt. Jag ska följa upp de skriftliga svaren med intervjuer i någon form för att få en rikare bild.

– När det gäller mötet mellan föräldrar och pedagoger blir jag ibland tagen av hur en ömsesidig osäkerhet, till och med viss rädsla för varandra, kan prägla kontakten. Efter 25 år som barnpsykolog inom BUP så vet jag hur avgörande viktigt de vuxnas möte är för att barnet ska må bra.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Eftersom mycket av det jag gör tar sin utgångspunkt i förskolechefens (snart rektor i förskola) uppdrag så tror jag att den gruppen har stor nytta av min forskning i sitt pedagogiska ledarskap. Eftersom jag är barnpsykolog och disputerad i utvecklingspsykologi, har jag även bidragit till alla pedagogers kunskaper om hur barn utvecklas och lär.

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Nej det har jag inte gjort. Jag kom till dåvarande Malmö högskola redan innan jag var helt klar (som utbildningsledare på den dåvarande statliga Rektorsutbildningen) och på en lärarutbildning är det lite andra frågor som är i fokus.

Vad är det roligaste med forskaryrket?

– Det är att ta reda på mer om sådant som jag själv tycker är viktigt. Att få samarbeta med andra i dessa processer, på olika sätt, är mycket roligt.

Vad jobbar du med du när du inte forskar?

– Jag arbetar väldigt mycket med fortbildning för skolledare (allra mest inom förskolan) och pedagoger i förskolan – det är bland det bästa jag vet. Jag har en hel del undervisning på universitetet, mest inom förskollärarprogrammet.

Vad gör du på fritiden?

– Eftersom jag bor i ett gammalt hus på landet, med tillhörande trädgård anlagd 1910 – så har jag alltid att göra. Jag älskar att odla kryddor, gamla sorters perenner och mycket annat. Av frukten från äppel- och päronträden gör jag must i en vinpress som står i köket. Mycket avkopplande. Får jag dessutom chans att gå i skogen och plocka svamp är lyckan total.

Lästips om ämnet

  • Digitalisering i förskolan, på vetenskaplig grund. Susanne Kjällander & Bim Riddersporre (red), 2019
  • Reflexivt ledarskap. Mats Alvesson, Martin Blom & Stefan Sveningsson, 2017
  • Ett litet barns dagbok. Daniel Stern, 1990/2011

Böcker av Bim Riddersporre

Här är ett axplock av böcker som Bim skrivit själv eller medverkat i:

  • Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Down syndrom (avhandling), 2003
  • Kärnämnen i förskolan – nycklar till livslångt lärande (med Barbro Bruce), 2012
  • Pedagogiskt ledarskap i förskolan. Handbok för förskolechefer (med Magnus Erlandsson), 2018
  • Beprövad erfarenhet i förskolan. En metodbok (med Magnus Erlandsson), 2018

 

Skrivet av Lotte Mjöberg.


Artiklar