Christian Eidevald

Christian
Eidevald

Utvecklingschef och docent i pedagogik
Verksam vid
Förskoleförvaltningen i Göteborg samt Göteborgs universitet.

Christian Eidevald är docent vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Han är också utvecklingschef vid förskoleförvaltningen i Göteborg.